Make your own free website on Tripod.com

the national anthemTribung Pinoy

The Philippines

Brief History

Philippine Government

The Gateway

Economic Profile

Arts & Culture 

Indigenous People

Speak Filipino

Music & Song

Photo Gallery

Important Links


What's New?

Links to Philippine media organizations,  embassies & consulates,
public and private offices and organizations.
Click here


Philippine Flag 
Click here

National Anthem
Click here 

 

 

 

 

 

  Singing the National anthem

     All members of the Armed Forces and those belonging to semi-military and police organizations in uniform should adopt the
military salute provided in their regulations.
     Civilians if outdoors should stand at attention, and if wearing hats should uncover and hold the hats over their hearts. No person should be allowed to walk while the anthem is being played by the musical band and/or the people are singing the "Lupang Hinirang."


Lupang HinirangBayang magiliw

Perlas ng Silanganan

Alab ng puso 

sa dibdib mo'y buhay

Lupang hinirang

Duyan ka ng magiting

Sa manlulupig di ka pasisiil

Sa dagat at bundok

sa simoy at sa langit 

mong bughaw

May dilag ang tula at awit 

sa paglayang minamahal

Ang kislap ng watawat mo'y

tagumpay na nagniningning

Ang bituin at araw n'ya 

kailan pa ma'y di magdidilim

Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta

Buhay ay langit sa piling mo

Aming ligaya na pag may mang-aapi

Ang mamatay nang dahil sa 'yo


Tribung Pinoy | The Philippines | Brief History | Philippine Govt
  | The Gateway | Economic Profile | Arts & Culture | Indigenous
  People
| Speak Filipino | Music & Songs | Photo Gallery | Important Links